Search
  • Xuannguyen24h

Apple được cấp bằng sáng chế cho phần mềm cho phép bạn chụp ảnh tự sướng nhóm từ xa


Apple đã được cấp bằng sáng chế cho phần mềm tạo ra ảnh tự chụp nhóm tổng hợp. Phần mềm có thể là một phương pháp để chụp ảnh tự sướng nhóm cho phương tiện truyền thông xã hội ngay cả trong thời gian cách ly xã hội. Người dùng sẽ có thể mời những người khác tham gia chụp ảnh tự sướng theo nhóm và phần mềm sau đó sẽ sắp xếp các hình ảnh lại với nhau thành một bức ảnh duy nhất. Hình ảnh thu được sẽ có thể tùy chỉnh, vì vậy người dùng sẽ có thể sửa đổi vị trí của những người trong ảnh hoặc lưu trữ hình ảnh gốc một cách riêng biệt. Apple lần đầu tiên nộp đơn xin cấp bằng sáng chế vào năm 2018 và họ mới được cấp bằng vào đầu tháng Sáu năm nay.


Theo theverge

0 views0 comments