Search
  • Xuannguyen24h

Apple muốn iPhone thay thế hộ chiếu và bằng lái xeApple đã nộp một loạt các ứng dụng bằng sáng chế, tất cả đều có tên 'Chứng minh xác nhận quyền sở hữu của người dùng'. Các bằng sáng chế chi tiết các phương pháp để ghi lại, truyền và xác nhận danh tính của người dùng. Mặc dù các đề xuất hoàn toàn không đề cập đến iPhone, nhưng các hệ thống có khả năng được tích hợp vào iPhone để làm cho chúng có thể cung cấp nhận dạng hợp lệ, có thể kiểm chứng. Nhiều quốc gia đang bắt đầu cho phép sử dụng hộ chiếu di động và có khả năng xu hướng số hóa ID sẽ tiếp tục.


Nguồn appleinsider

0 views0 comments