Search
  • Xuannguyen24h

⚙ BLOCKCHAIN - Công nghệ cho các giao dịch trên internetCông nghệ blockchain (chuỗi khối) ra đời có tác dụng sau đây.

  • Giao dịch đó không thể bị sửa đổi và nhất quán. Do đó làm các giao dịch trở nên minh bạch.

  • Cho phép các giao dịch được lưu trữ phân tán khắp nơi trên thế giới do đó có thể xác minh giao dịch rất nhanh.

  • Hệ quả là đồng tiền số (bitcoin) sử dụng công nghệ này sẽ chống gian lận(chi tiêu) hai lần.

  • Các giao dịch được mã hóa rất cao làm cho việc giao dịch online đảm bảo được bảo mật.

0 views0 comments