Search
  • Xuannguyen24h

Các nhà hoạt động tập hợp khi vụ kiện đe dọa trang web Internet Archive


Internet Archive đã tạo ra Thư viện khẩn cấp quốc gia (National Emergency Library) vào tháng 3 như một phản ứng đối với việc đóng cửa các thư viện công cộng do đại dịch COVID-19. Nó đã đình chỉ danh sách chờ cho đến cuối tháng 6, về cơ bản cho phép một bản sao của một cuốn sách được tải xuống vô số lần. Điều này khiến các nhà xuất bản sách nộp đơn kiện Lưu trữ Internet (Internet Archive ), cáo buộc dịch vụ vi phạm Đạo luật bản quyền và tạo điều kiện cho vi phạm bản quyền kỹ thuật số. Lưu trữ Internet đã phản ứng bằng cách đóng cửa Thư viện khẩn cấp quốc gia sớm nhưng vụ kiện có thể dẫn đến việc đóng cửa dịch vụ. Những nỗ lực trước đây trong việc sao lưu thư viện đã không thành công, và bây giờ các nhà hoạt động Internet mở đang cố gắng tìm ra cách tốt nhất để lưu trữ kho lưu trữ này.


Theo decrypt


0 views0 comments