Search
  • Xuannguyen24h

Các nhà khoa học in tai 3D bên trong con chuột còn sống bằng ánh sáng

Updated: Jun 17, 2020


Photo: newsbreak
Photo: newsbreak

Các nhà khoa học đã có thể sử dụng ánh sáng và mực sinh học để in cấu trúc giống tai người dưới da chuột mà không cần một lần phẫu thuật. Kỹ thuật in sinh học 3D dựa trên xử lý ánh sáng kỹ thuật số là một quá trình trong đó mực sinh học chứa tế bào được tiêm vào mô bị tổn thương và sau đó được kích thích bằng các mô hình ánh sáng. Ánh sáng kích hoạt các tế bào trong mực sinh học. Tùy thuộc vào loại tế bào, kỹ thuật này có thể được sử dụng để sửa chữa các dây cột sống bị tổn thương, các sợi thần kinh hoặc mạch máu. Sử dụng ánh sáng cận hồng ngoại, kỹ thuật này mở ra khả năng thực hiện kỹ thuật mô 3D mà không cần phẫu thuật, trực tiếp bên trong bệnh nhân. Có thể tạo ra cấy ghép mà không có nguy cơ nhiễm trùng. Kỹ thuật này cũng có thể được sử dụng để chữa lành vết thương nghiêm trọng.


Theo singularityhub

0 views0 comments