Search
  • Xuannguyen24h

Các nhà nghiên cứu tạo ra các tế bào thần kinh có thể tích hợp vào mô não người


Tế bào gốc giống biểu mô thần kinh (lt-NES) có cấu trúc hóa học
Tế bào gốc giống biểu mô thần kinh (lt-NES) có cấu trúc hóa học

Các nhà khoa học đã tạo ra thành công tế bào thần kinh của con người từ các tế bào da bằng công nghệ tái lập trình tế bào. Sử dụng kết hợp các công nghệ tiên tiến, các nhà nghiên cứu đã chứng minh rằng các tế bào ghép có thể tiếp nhận đầu vào và thiết lập các liên hệ tiếp hợp với mạng lưới tế bào thần kinh đã được thiết lập trong một lát vỏ não. Vì các tế bào được sử dụng để điều trị được thu hoạch từ bệnh nhân, nên không có nguy cơ thải ghép và cũng không có mối lo ngại về đạo đức liên quan đến nguồn tế bào.

Nguồn medicalxpress


0 views0 comments