Search
  • Xuannguyen24h

Cách xây dựng cảnh báo hạt nhân trong thời gian 10.000 năm


Dự án Thí điểm Cô lập Chất thải (WIPP) là một cơ sở nằm sâu dưới sa mạc New Mexico, nơi chứa chất thải hạt nhân nguy hiểm nhất của quân đội Mỹ. Nó sẽ hoàn thành vào khoảng 10 đến 20 năm tới, sau đó cơ sở này sẽ được chôn và bịt kín bằng bê tông và đất. Có nhiều dấu hiệu cảnh báo bên trong và bên ngoài cơ sở và thông tin về WIPP sẽ được lưu trữ trong nhiều kho lưu trữ trên khắp thế giới. Chất thải sẽ còn gây chết người lâu hơn cả những gì Homo sapiens đã đi qua bề mặt hành tinh. Một trong những thách thức lớn nhất mà WIPP phải đối mặt là nói với những người trong tương lai về sự nguy hiểm của trang web. Tạo ra 'văn hóa hạt nhân' mà mọi người có thể truyền lại qua nhiều thế hệ để dạy những người khác về sự nguy hiểm của các khu chất thải hạt nhân có thể là một cách để đảm bảo rằng các thế hệ tương lai luôn được thông báo về những nơi này.

Nguồn BBC


0 views0 comments