Search
  • Xuannguyen24h

Facebook thành lập một nhánh liên doanh Scoop để đầu tư vào các công ty khởi nghiệp


Minh họa: Aïda Amer/Axios


Facebook đang bắt đầu một quỹ đầu tư hàng triệu đô la mới nhắm vào các công ty khởi nghiệp. Gần đây, Facebook đã chiếm vị trí 'người đứng đầu các khoản đầu tư' trong nhóm Thử nghiệm sản phẩm mới. Đầu tư vào các công ty khởi nghiệp có thể giúp công ty nắm bắt được ứng dụng xã hội lớn tiếp theo trước khi nó trở nên lớn. Có được các công ty khởi nghiệp nhỏ trước khi họ thành công sẽ giúp Facebook tránh bị buộc tội mua lại các đối thủ. Không biết quỹ sẽ lớn như thế nào.


Theo axios

0 views0 comments