Search
  • Xuannguyen24h

Góc hài hước Thứ Sáu

Updated: Jul 21, 2020


Lọ Lem phiên bản mới


Tác giả kịch bản phấn khích tới gặp nhà sản xuất phim: - Tôi có một ý tưởng rất tuyệt. Chúng ta sẽ làm một phiên bản mới bộ phim Lọ Lem. - Lọ Lem. Ông định làm cách nào để thu hút khán giả đến xem bộ phim có tích cũ rích này? - Tôi sẽ thay đổi chỉ một chi tiết thôi: Cái thứ cô Lo Lem để lại cho hoàng tử và sau đó hoàng tử mời tất cả phụ nữ trong vương quốc tới ướm thử xem có vừa không sẽ không phải là chiếc giày, mà là cái quần của cô ta. 


Theo internet

5 views0 comments