Search
  • Xuannguyen24h

Google Brain, Intel và UC Berkeley đào tạo robot AI phẫu thuật qua video


Motion2Vec là mô hình AI được tạo bởi các nhà nghiên cứu từ Google Brain, Intel AI Lab và UC Berkeley có khả năng học cách phẫu thuật bằng robot. Nó được đào tạo với các video phẫu thuật từ Đại học John Hopkins và Intuitive Surgery, Inc. Một đoạn video dài hai phút có sẵn trong bài viết có tổng quan về Motion2Vec cũng như trình diễn mô hình thực hiện khâu vết thương.


Theo venturebeat

0 views0 comments