Search
  • Xuannguyen24h

Google có kế hoạch phát hành Pixel có thể gập lại vào cuối năm 2021


Một thiết bị có tên mã Passport có thể là một chiếc điện thoại Google Pixel có thể gập lại, sẽ được phát hành vào quý 4 năm sau. Thiết bị được liệt kê trong một tài liệu nội bộ bị rò rỉ cũng đề cập đến Pixel 5A và hai thiết bị khác có thể là mẫu Pixel 6. Google xác nhận rằng họ đang tạo mẫu công nghệ điện thoại có thể gập lại trước hội nghị nhà phát triển I / O thường niên vào năm ngoái. Vào thời điểm đó, một người phát ngôn nói rằng công ty vẫn chưa tìm thấy trường hợp sử dụng rõ ràng cho các thiết bị có thể gập lại.

Nguồn theverge


2 views0 comments