Search
  • Xuannguyen24h

Google Lens công bố bộ lọc 'Bài tập về nhà' mới để giải các bài toán bằng ảnh


Google Lens đang tích hợp một tính năng từ Socratic sẽ cho phép ứng dụng giải các phương trình từ một bức ảnh. Ứng dụng sẽ có thể trả lại hướng dẫn từng bước kèm theo lời giải thích về cách giải quyết vấn đề. Không có ngày thông báo về thời điểm tính năng này sẽ hoạt động trong Lens, nhưng nó đã có sẵn trong Socratic. Google đã thêm các mô hình 3D vào Tìm kiếm vào tháng 5 năm nay, cho phép người dùng xem các mô hình giải phẫu và cấu trúc tế bào trong thực tế tăng cường. Tính năng này hiện có sẵn gần 100 đối tượng 3D liên quan đến STEM.

Nguồn interestingengineering

8 views0 comments