Search
  • Xuannguyen24h

Google Maps ngày càng chi tiết hơn


Chế độ xem đường phố mới (hiển thị ở đây ở bên phải) ở London, New York và San Francisco sẽ hiển thị nhiều chi tiết đường phố hơn. Hình ảnh: Google
Chế độ xem đường phố mới (hiển thị ở đây ở bên phải) ở London, New York và San Francisco sẽ hiển thị nhiều chi tiết đường phố hơn. Hình ảnh: Google

Google đã áp dụng một kỹ thuật thuật toán ánh xạ màu mới cho hình ảnh vệ tinh của mình để thiết kế lại các bản đồ được sử dụng trong Google Maps. Các bản đồ mới sẽ giúp bạn dễ dàng phân biệt giữa các đối tượng địa lý tự nhiên trong môi trường. Các đối tượng địa lý của đường phố, chẳng hạn như lòng đường, vỉa hè, lối đi bộ và đảo dành cho người đi bộ, cũng sẽ được đưa vào bản đồ của các thành phố được chọn. Các bản đồ mới sẽ bắt đầu ra mắt trong tuần này cho tất cả 220 quốc gia và vùng lãnh thổ hiện được Google Maps hỗ trợ.

Nguồn theverge


0 views0 comments