Search
  • Xuannguyen24h

Microsoft Excel (trong bộ Microsoft 365) thêm tính năng quản lý tài chính cá nhân


Tính năng quản lý tài chính cá nhân trong Microsoft  365
Tính năng quản lý tài chính cá nhân trong Microsoft 365

Hiện tại Money trong Excel chỉ giới hạn cho người dùng tại Mỹ, hỗ trợ ngân hàng và tài khoản tài chính tại quốc gia này. Hy vọng trong thời gian tới sẽ sử dụng được tính năng này cho người sử dụng tại Việt Nam.


Nguồn thanhnien

0 views0 comments