Search
  • Xuannguyen24h

Mozilla đang sa thải 250 người và lập kế hoạch 'tập trung mới' vào việc kiếm tiền


Minh họa bởi Alex Castro / The Verge
Minh họa bởi Alex Castro / The Verge

Mozilla đang sa thải khoảng một phần tư lực lượng lao động của mình và sẽ tập trung lại các đội của mình vào các dự án có lợi hơn vì các kế hoạch của họ trước đại dịch không còn khả thi. Công ty kiếm tiền thông qua các công ty trả tiền để làm cho công cụ tìm kiếm của họ mặc định, tiền bản quyền, đăng ký và quảng cáo. Doanh thu của nó đã bị ảnh hưởng đáng kể bởi đại dịch. Mozilla hiện sẽ tập trung vào dịch vụ VPN, phòng trò chuyện VR và các công cụ bảo mật và quyền riêng tư. Nó sẽ giảm đầu tư vào một số lĩnh vực, chẳng hạn như xây dựng các công cụ dành cho nhà phát triển.

Nguồn theverge0 views0 comments