Search
  • Xuannguyen24h

Neopets ra mắt bản beta của trang web di động mới


Neopets đang tung ra bản beta mở cho trang web di động mới của mình. Một liên kết đến trò chơi có sẵn trong bài viết gốc. Nó vẫn còn trong giai đoạn đầu phát triển. Neopets đã ra mắt các trò chơi di động trước đây, nhưng nhượng quyền thương mại đã dần mờ nhạt trong vài năm qua. Viacom đã mua Neopets vào năm 2005 và sau đó bán nó cho Jumpstart, một công ty trò chơi giáo dục.


Theo theverge

0 views0 comments