Search
  • Xuannguyen24h

Netflix đang thử nghiệm nút 'Phát ngẫu nhiên' vì bạn quá mệt mỏi với việc chọn nội dung sẽ xemNgười dùng có thể bắt đầu thấy nút 'Phát ngẫu nhiên' trên màn hình chính của Netflix. Netflix đã thử nghiệm tính năng này từ tháng 7. Nó sẽ phát một bộ phim hoặc tập ngẫu nhiên của một chương trình truyền hình. Netflix trước đây đã thử nghiệm tính năng hiển thị một tập ngẫu nhiên của một bộ phim truyền hình cụ thể. Dịch vụ phát trực tuyến video thử nghiệm các tính năng ở các quốc gia khác nhau trong những khoảng thời gian khác nhau và chỉ cung cấp rộng rãi nếu mọi người thấy chúng hữu ích.

Nguồn theverge


3 views0 comments