Search
  • Xuannguyen24h

Những ngôi nhà ở sân sau dễ thương này hoàn toàn có thể được in 3D
Mighty Buildings là một công ty khởi nghiệp in 3D ngôi nhà. Những ngôi nhà in 3D của họ có thể mất tổng cộng 24 giờ để xây dựng và chi phí thấp hơn 45% so với mua một ngôi nhà trung bình ở California. Quy trình của công ty tự động hóa tới 80% tổng quy trình xây dựng. Họ sử dụng một vật liệu đặc biệt cứng ngay lập tức và có thể hỗ trợ trọng lượng của chính ngôi nhà, giúp bạn có thể in theo chiều ngang trong không khí. Hệ thống lắp đặt cửa sổ, hệ thống ống nước và điện sẽ phải được lắp đặt tại chỗ và buồng tắm do một nhà cung cấp khác thực hiện. California đang thiếu hụt lao động trong ngành xây dựng và sẽ cần phải tăng nhà ở đáng kể trong vài năm tới để đáp ứng nhu cầu và hạ giá thành nhà ở.

Nguồn fastcompany


0 views0 comments