Search
  • Xuannguyen24h

OpenAI ra mắt API để thương mại hóa các nghiên cứuẢnh: Gian hàng OpenAI tại NeurIPS 2019 tại Vancouver, Canada (Image credit: Khari Johnson / VentureBeat)


OpenAI đã đưa ra một API cho phép truy cập vào các mô hình xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Chỉ những khách hàng đủ điều kiện mới có thể truy cập dịch vụ, sẽ miễn phí trong hai tháng đầu tiên khi đang ở giai đoạn thử nghiệm. OpenAI sẽ sử dụng API để tài trợ cho nghiên cứu của mình và như một cách để khám phá những yêu cầu cần thiết để sử dụng các hệ thống AI trong thế giới thực. OpenAI có cơ chế kiểm soát việc sử dụng công nghệ và ngăn chặn việc sử dụng sai. API có thể tạo văn bản dựa trên từ khóa, mã hoàn chỉnh, tạo bảng bảng tính, dịch ngôn ngữ tự nhiên sang các lệnh Unix và hơn thế nữa.


Theo venturebeat

0 views0 comments