Search
  • Xuannguyen24h

Phiên họp miễn phí trên Google Meet dài bao nhiêu phút?

60 phút là thời gian Google Meet đang cho người sử dụng dùng miễn phí.Hiện phần mềm Zoom đang cho người sử dụng miễn phí 40 phút mỗi phiên họp. Bất cứ ai có Gmail hoặc không có đều có thể tham gia cuộc họp trên Google Meet, bất kỳ ai có tài khoản Google đều có thể tạo cuộc họp video trên Google Meet, mời tối đa 100 người tham gia và họp miễn phí trong tối đa 60 phút cho mỗi cuộc họp. Các tính năng bổ sung có thu phí của Google Meet gồm quay số quốc tế, ghi âm cuộc họp, phát trực tiếp và quản trị.

0 views0 comments