Search
  • Xuannguyen24h

Quả trứng đầu tiên ở Nam Cực thuộc về một con quái vật biển cổ đại


Khoảng khắc quả trứng nở và nằm lại đáy biển (Đồ họa: Hueichaleo)
Khoảng khắc quả trứng nở và nằm lại đáy biển (Đồ họa: Hueichaleo)

Một hóa thạch trứng được phát hiện ở Nam Cực vào năm 2011. Nó dài 11 inch và rộng 7 inch. Các nhà nghiên cứu đã xác định rằng trứng đến từ một loài bò sát dưới nước khổng lồ, có thể là mosasaurus. Các nhà khoa học trước đây đã tin rằng mosasaurus không đẻ trứng, nhưng hóa thạch của mosasaur và plesiosaur đã được tìm thấy ở Nam Cực, vì vậy không phải là không thể.


Nguồn inverse

0 views0 comments