Search
  • Xuannguyen24h

Quản lý giao thông dựa trên AI được bật đèn xanh


Một công ty có trụ sở tại California có tên là NoTraffic đang triển khai hệ thống đèn giao thông thông minh ở Phoenix tại một số giao lộ chính để cải thiện lưu lượng giao thông và giảm sự chậm trễ của xe cộ và người đi bộ. NoTraffic tuyên bố giảm tới 40% thời gian trễ xe sau khi hệ thống của họ được triển khai. Một tính năng của hệ thống quản lý lưới giao thông là nó có thể cung cấp cho những người phản ứng đầu tiên một con đường rõ ràng qua các hành lang đi lại đông đúc. Hệ thống của NoTraffic theo dõi các nội dung trên đường và tính toán cấu hình tối ưu nhất cho giao lộ, có tính đến các yếu tố an toàn như điểm mù của các phương tiện.

Nguồn zdnet

0 views0 comments