Search
  • Xuannguyen24h

Rò rỉ về Apple Watch ⌚Có thể truy cập “Lisa tester” thông qua biểu tượng Lisa Simpson. Hình ảnh: Apple Demo

Một đoạn video nhằm giới thiệu nguyên mẫu Apple Watch đã bị rò rỉ. Nguyên mẫu trong video được che giấu bởi một trường hợp bảo mật giống như một chiếc iPod nhỏ bé và nó chạy các ứng dụng phát triển nội bộ của chính Apple trên bản dựng phần mềm trước watchOS 1.0. Nhãn trên bao bì cho biết thiết bị là nguyên mẫu được phân loại theo Bảo mật của Apple và nó được chỉ định theo chương trình bảo mật 'Ultra'.

Theo theverge

0 views0 comments