Search
  • Xuannguyen24h

Slack có tính năng chat nhóm, cuộc gọi âm thanh mà bạn có thể nhảy vào và thoát ra thoải máiTrò chuyện nhóm là một tính năng mới trong Slack cho phép các thành viên trong nhóm thoải mái tham gia và thoát khỏi một cuộc gọi liên tục mọi giờ. Tính năng này được thiết kế để thay thế các cuộc trò chuyện văn phòng không chính thức mà các đồng nghiệp thường có trên bàn làm việc của họ. Có một tính năng chia sẻ màn hình, vì vậy các nhóm có thể sử dụng nó cho các cuộc họp tự phát. Có thể tạo cuộc trò chuyện nhóm trong bất kỳ kênh hoặc DM nào, kể cả giữa các công ty. Slack sẽ giới thiệu bản ghi âm giọng nói, video và màn hình trong những tháng tới.


Theo theverge


0 views0 comments