Search
  • Xuannguyen24h

Slack hiện cho phép bạn gửi tin nhắn trực tiếp cho bất kỳ ai ✉


Slack đang triển khai một tính năng mới cho phép người dùng nhắn tin riêng cho những người bên ngoài công ty của họ. Người dùng có thể bắt đầu cuộc trò chuyện bằng cách gửi một liên kết đặc biệt. Sự chấp thuận của quản trị viên có thể được yêu cầu để sử dụng tính năng này. Slack Connect DMs hiện có sẵn cho người dùng Slack trả phí và nó sẽ sớm được triển khai cho tất cả những người dùng khác.


Nguồn: theverge.com

0 views0 comments