Search
  • Xuannguyen24h

Starlink của SpaceX có tốc độ tải xuống từ 11Mbps đến 60Mbps khi thử nghiệm


Một thiết bị đầu cuối / đĩa vệ tinh của người dùng SpaceX Starlink.
Một thiết bị đầu cuối / đĩa vệ tinh của người dùng SpaceX Starlink.

Người dùng Starlink beta đang báo cáo tốc độ tải xuống từ 11Mbps đến 60Mbps và tốc độ tải lên từ 5Mbps đến 18Mbps, với độ trễ từ 20ms đến 94ms. Người dùng đã thử nghiệm mạng trong hai tuần qua, với một số người dùng ẩn danh đã đăng kết quả kiểm tra tốc độ của họ trên Reddit. Người thử nghiệm beta phải ký các thỏa thuận không tiết lộ, vì vậy thông tin bị hạn chế. SpaceX nói rằng mạng của họ cuối cùng sẽ đạt tốc độ gigabit và công ty đang nhắm mục tiêu độ trễ dưới 20ms. Mạng Starlink của hãng hiện có 600 vệ tinh và công ty được phép phóng gần 12.000 vệ tinh.

Nguồn arstechnica


3 views0 comments