Search
  • Xuannguyen24h

Tại sao Epic đốt tiền riêng của mình để đấu AppleMinh họa: Alex Castro / The Verge
Minh họa: Alex Castro / The Verge

Fortnite có thể miễn phí để tải xuống, nhưng việc mua hàng trong ứng dụng của Epic đã giúp Epic kiếm được ước tính 1 tỷ đô la vào năm 2020. Apple cắt giảm 30% tất cả các giao dịch trên App Store cho các nhà phát triển lớn hơn. Khách hàng iOS đã chiếm 700 triệu đô la doanh thu cho Epic trong hai. Epic muốn xây dựng một thiên đường trực tuyến được gọi là metaverse, nơi các IP siêu anh hùng thuộc sở hữu của các công ty khác nhau có thể tương tác. Epic đang đốt tiền mặt để chống lại Apple ngay bây giờ khi công ty được thiết lập để kiếm được nhiều hơn nữa khi họ mở rộng.


Theo theverge


0 views0 comments