Search
  • Xuannguyen24h

Tailwind CSS: Từ sản phẩm phụ dự án phụ đến doanh nghiệp nhiều triệu đô la


Vào năm 2015, Adam Wathan đã có ý tưởng cho một trang web nơi các công ty có thể chia sẻ các liên kết thú vị với nhóm của họ và sau đó người ngoài có thể đăng ký để xem những gì các đội đang đọc. Digest đã ra đời, và trong khi dự án bị loại bỏ, các tệp từ dự án đã được sử dụng trong nhiều dự án khác của Wathan. Khi Wathan làm việc với những thứ khác, anh nhận thấy rằng cần có một khung CSS ưu tiên các tiện ích hơn là các thành phần. Cuối cùng, Wathan quyết định mở nguồn khung của mình, trở thành Tailwind. Tailwind là một khung CSS đầu tiên tiện ích để nhanh chóng xây dựng các thiết kế tùy chỉnh. Nó được phát hành vào tháng 2 năm 2020 và gần như đã tạo ra doanh thu 2 triệu đô la với tổng số 10 triệu lượt cài đặt.

Nguồn adamwathan


2 views0 comments