Search
  • Xuannguyen24h

[TED talks] Các nhà lãnh đạo lớn truyền cảm hứng cho hành động như thế nào? (18 phút)

Bài nói rất thú vị về chủ đề về cách làm thế nào các công ty lớn tiếp tục duy trì được sự lớn mạnh và phát triển của họ. Có phải là từ những người lãnh đạo của họ, đúng nhưng còn thiếu một điều. Bài nói sau đây của Simon Sinek sẽ làm rõ điều đó.Bài nói có phụ đề tiếng Việt, dài 18 phút.


Simon Sinek có một mô hình đơn giản nhưng mạnh mẽ cho khả năng lãnh đạo gây cảm hứng, tất cả bắt đầu với một vòng tròn vàng và câu hỏi "Tại Sao?" Những ví dụ của ông bao gồm Apple, Martin Luther King, và anh em nhà Wright -- và sự tranh cãi về Tivo, mà cho thấy sự chật vật(cho đến chiến thắng tại tòa án gần đây giúp tăng giá cổ phiếu lên gấp ba lần)


"Bạn giải thích như thế nào khi mọi việc không tiến triển như mong muốn? Dễ hiểu hơn, bạn giải thích như thế nào khi những người khác có thể đạt được những thứ dường như cưỡng lại mọi giả định? Ví dụ: Tại sao Apple lại quá sáng tạo? Năm này qua năm khác, họ sáng tạo nhiều hơn tất cả những đối thủ của mình. Và vâng, họ chỉ là một công ty máy tính. Họ cũng chỉ như những người khác. ..."


Nguồn TEDtalks.

1 view0 comments