Search
  • Xuannguyen24h

[TED talks] Eddie Obeng: Thất bại thông minh cho một thế giới thay đổi nhanh chóng

Thế giới đang thay đổi theo cấp số nhân. Việc trao đổi thông tin nhanh chóng đã thay đổi tất cả các quy tắc của thế giới kinh doanh - và điều đó bao gồm cả cách bạn bán hàng. Trong bài TED Talk này, Eddie Obeng nhấn mạnh ba thay đổi quan trọng bạn cần hiểu để có năng suất tốt hơn."Bạn đang ngồi tại trụ sở của một tập đoàn toàn cầu nếu bạn kết nối với internet."

"[Nếu] bạn làm điều gì đó chưa ai từng làm trước đây và hoàn toàn sai lầm thì bạn nên đối xử thế nào? Bạn nên được đối xử tốt hơn những người thành công."

"Kích thước và quy mô không còn giống nhau. Toàn cầu là quy mô mới."

Bạn có thể xem bài nói trên đây tại trang TED ở link này với transcript tiếng Việt và phụ đề tiếng Việt.

Nguồn blog.hubspot


4 views0 comments