Search
  • Xuannguyen24h

Tiện ích mở rộng Chrome mới cho phép tạo liên kết trực tiếp đến đoạn văn bản cụ thể trên trang web
Link to Text Fragment là một tiện ích mở rộng Chrome (chrome extension) mới có thể tạo URL tới đoạn văn bản cụ thể trên trang web. Người dùng chỉ cần chọn đoạn văn trên trang web, nhấp chuột phải vào văn bản và tùy chọn 'Copy Link to Selected Text' để copy link đến đoạn văn bản này. Khi mở link này đoạn văn bản sẽ được tô màu vàng nổi bật.


Theo theverge
0 views0 comments