Search
  • Xuannguyen24h

Vào năm tới, máy bay chiến đấu có người lái đối mặt với drone như phim khoa học viễn tưởngKhông quân đã công bố một cuộc đấu giữa một hệ thống điều khiển bay điều khiển bằng trí tuệ nhân tạo chống lại một máy bay chiến đấu với một phi công người dự định vào tháng 7 năm 2021. Chi tiết về thiết kế của máy bay không người lái sẽ tham gia vào cuộc đấu tay đôi trên không chưa được công bố. Máy bay chiến đấu không người lái có khả năng thay đổi chiến tranh trên không vì chúng giảm chi phí đào tạo và sản xuất và cũng có thể thực hiện một số nhiệm vụ tốt không kém, nếu không tốt hơn con người. Tích hợp khả năng AI vào máy bay có người lái có thể giúp giảm bớt sự mệt mỏi của phi công và cải thiện việc ra quyết định.


Theo thedrive

0 views0 comments