Phần Mềm Microsoft 365 Family English  01 năm - Hàng chính hãng

Phần Mềm Microsoft 365 Family English 01 năm - Hàng chính hãng

1.110.000₫Price
  • Chia sẻ với cả gia đình của bạn – cho tối đa 6 người
  • Dành để sử dụng trên nhiều PC/máy Mac, máy tính bảng và điện thoại (bao gồm Windows, iOS và Android*)
  • Các phiên bản cao cấp của Word, Excel, PowerPoint và Outlook, cộng thêm Publisher và Access dành riêng cho PC
  • 1 TB dung lượng lưu trữ trên đám mây của OneDrive với bảo mật nâng cao cho mỗi người
  • Cộng tác trực tuyến cùng người khác trên tài liệu
  • Hỗ trợ kỹ thuật qua trò chuyện hoặc điện thoại với chuyên gia Microsoft
  • Đăng ký hàng tháng hoặc hàng năm. Đăng ký của bạn sẽ tự động tiếp tục. Hủy bỏ bất cứ lúc nào.
  • iOS và Android cần bản cài đặt ứng dụng riêng